info@pascallevanstraaten.nl
Website creatie
testbeeld-bij-zakelijk-ow--ha-koel-scherm-x

 
Informatie


Werkwijze

Onze eerste afspraak betreft een wederzijdse kennismaking en duurt ca. 20 minuten. Bij wederzijds goedvinden plannen we na deze kennismaking drie afspraken. Deze drie afspraken zijn nodig voor de intake en het concreet formuleren van de hulpvraag. Afspraken plannen we ook hierna telkens in blokje van 3 afspraken met een tussenpoze van telkens 2 weken, waarna we evalueren, bijstellen of de behandeling afsluiten.

Afspraak maken

Je kunt op eigen initiatief contact opnemen voor het maken van een afspraak. Een verwijzing van huisarts, specialist of anderzins is mogelijk, echter niet nodig.


Wachttijd

De huidige wachttijd tussen aanmelding en de eerste afspraak bedraagt maximaal 2 weken.


Tarief

Op dit moment hanteer ik een gereduceerd opleidingstarief van €65,00 inclusief BTW 21%.

Na afronding van mijn opleiding en registratie als GZ-Haptotherapeut bij de Vereniging Voor Haptotherapeuten, zal het reguliere tarief gaan gelden en kom je, afhankelijk van je zorgverzekeraar, wel voor vergoeding in aanmerking. Mijn reguliere tarief zal  €90,00 euro per afspraak gaan bedragen, inclusief voorbereiding en verslaglegging.


Vergoeding

Haptotherapie welke gegeven wordt door een haptotherapeut in opleiding, worden niet vergoed. Dat is de reden dat ik een opleidingstarief hanteer.


Betalingsvoorwaarden

Na elke afspraak ontvang je per mail een factuur, welke binnen twee weken na de factuurdatum dient te worden voldaan.


Een afspraak verplaatsen of afzeggen

Als je een afspraak wilt verplaatsen of afzeggen, dan vraag ik je dit minimaal 24 uur van tevoren te doen (weekend en feestdagen niet meegerekend), zodat ik iemand anders in kan plannen op dat tijdstip. In geval van een niet nagekomen afspraak of te late afzegging kun je een factuur ontvangen t.w.v. € 35,-.


Klachten

Mocht het onverhoopt voorkomen dat je een klacht hebt over ons contact, dan nodig ik je uit om dat met mij te bespreken. Voor ons beiden en voor ons contact kan dat zeer waardevol zijn. Wanneer wij er samen niet uitkomen, dan kun je met je klacht terecht bij de klachtenfunctionaris en geschillencommissie van Solopartners, waar ik bij aangesloten ben. Dit draagt bij aan de waarborging van de kwaliteit van mijn behandelingen.