info@pascallevanstraaten.nl
Website creatie
secret-


Privacy
verklaring


Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De nadruk ligt, meer dan bij de (opgeheven) Wet Bescherming Persoonsgegevens, op mijn verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat de gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn.


Ik, Pascalle van Straaten, Praktijk voor Haptonomie gevestigd aan Easthimmerwei 21, 8773 KP Folsgare, ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Waarom ik jouw gegevens bewaar:

Jouw contactgegevens zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met je te houden over de weg die wij samen gaan. Ik verwerk jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Zie je er na de intake vanaf dan is dat prima, dan verdwijnen jouw eventuele gegevens uit mijn systeem. Maar als je besluit gebruik te maken van mijn diensten, zal ik meer gegevens van je noteren. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan derden, doe ik dat alleen met jouw schriftelijke toestemming.

Welke persoonsgegevens ik bewaar:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, noodzakelijk voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Ras
 • Godsdienst of levensovertuiging 
 • Seksuele leven
 • Gezondheid
 • Overige privacy-gevoelige informatie die je actief verstrekt noodzakelijk voor het uitvoeren van de met jou gesloten overeenkomst.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Jouw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Alle door jou verstrekte gegevens worden 5 jaar bewaard, met als reden dat hervatting van de dienstverlening binnen 5 jaar aannemelijk is en het derhalve waardevol kan zijn voor verdere dienstverlening.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bovendien heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pascallevanstraaten.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Geautomatiseerde besluitvorming:

Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mijn onderneming tussen zit. Voor het uitoefenen van mijn werkzaamheden maak ik gebruik van volgende computerprogramma's of -systemen:

MAC OS X Yosemite 10.10.5 (beveiligd met wachtwoord)
Pages 5.6.2
Mail 8.2 
Agenda 8.0

Hoe ik jouw gegevens heb beveiligd:

De bescherming van jouw gegevens neem ik serieus en ik heb passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Op internet bewaar ik niets van jou. Alles wat we via WhatsApp bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Mijn site www.pascallevanstraaten.nl is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en jij leest. Je kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets op van jou. Ik vertrouw op de bescherming van gegevens door rezponce.com. Daarnaast heb ik de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: 

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Ik verstuur jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
 • Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.